دانلود مقالات
ادبیّات پایداری؛ تعاریف و حدود
ادبیّات پایداری؛ تعاریف و حدود
ادبیّات پایداری؛ تعاریف و حدود
معرفی کامل موسیقی ایرانی و سازهای آن+ انواع نت و ردیف
معرفی کامل موسیقی ایرانی و سازهای آن+ انواع نت و ردیف
کشورهای مختلفی از جمله یونان، ترکیه، کشورهای آسیای میانه و … متاثیر از موسیقی ایرانی (موسیقی سنتی ایرانی یا کلاسیک) بوده اند. این موسیقی قدمتی بیش از تاریخ میلادی دارد واز آن زمان بصورت سینه به سینه منتقل شده و آن بخش هایی که بیشتر مورد پسند بوده، امروزه هنور زنده است.
ورود     ثبت نام
>