هنرهاي تصويري
 
 
مشاهده: 496
مشاهده: 442
مشاهده: 476
مشاهده: 470
مشاهده: 449
مشاهده: 500
 
 
 
حوزه هنري استان در سال 87
 
 

حوزه هنري استان خراسان جنوبي در سال نوآوري و شكوفايي سعي نمود با نگاهي تازه و در فضايي جديد فعاليت هاي سال 87 خود را آغاز نمايد.
در اين سال تلاش شد  با برگزاري كارگاه ها ي آموزشي متنوع و اجراي طرح شناسايي و آموزش استعدادهاي هنري، به صورت ريشه اي ساختارهاي تقويت و در امر توليد نيز بر توليد  آثار هنري محتوايي تاكيد  گردد.
سال 87 سالي بود كه حوزه هنري استان توانست با برگزاري برنامه هاي متنوع  به عنوان يكي از پايگاه هاي فرهنگي و هنري استان بيش از پيش مطرح گردد.

 
 
 
هنرهاي نمايشي
 
 
مشاهده: 483
مشاهده: 557
مشاهده: 491
مشاهده: 454
مشاهده: 445
مشاهده: 471
 
 
 
هنرهاي تجسمي
 
 
مشاهده: 486
مشاهده: 493
مشاهده: 791
مشاهده: 516
مشاهده: 470
مشاهده: 414
 
 
 
آموزش و پژوهش
 
 
مشاهده: 400
مشاهده: 395
مشاهده: 411
مشاهده: 446
مشاهده: 421
مشاهده: 437
 
 
 
موسيقي و سرود
 
 
مشاهده: 463
مشاهده: 476
مشاهده: 539
مشاهده: 455
مشاهده: 490
مشاهده: 524
 
 
 
آفرينش هاي ادبي و هنر مقاومت
 
 
مشاهده: 412
مشاهده: 448
مشاهده: 471
مشاهده: 400
مشاهده: 424
مشاهده: 356
 
 

ورود     ثبت نام
>