هنرهاي تصويري
 
 
مشاهده: 498
مشاهده: 443
مشاهده: 483
مشاهده: 473
مشاهده: 453
مشاهده: 503
 
 
 
حوزه هنري استان در سال 87
 
 

حوزه هنري استان خراسان جنوبي در سال نوآوري و شكوفايي سعي نمود با نگاهي تازه و در فضايي جديد فعاليت هاي سال 87 خود را آغاز نمايد.
در اين سال تلاش شد  با برگزاري كارگاه ها ي آموزشي متنوع و اجراي طرح شناسايي و آموزش استعدادهاي هنري، به صورت ريشه اي ساختارهاي تقويت و در امر توليد نيز بر توليد  آثار هنري محتوايي تاكيد  گردد.
سال 87 سالي بود كه حوزه هنري استان توانست با برگزاري برنامه هاي متنوع  به عنوان يكي از پايگاه هاي فرهنگي و هنري استان بيش از پيش مطرح گردد.

 
 
 
هنرهاي نمايشي
 
 
مشاهده: 487
مشاهده: 561
مشاهده: 495
مشاهده: 456
مشاهده: 446
مشاهده: 475
 
 
 
هنرهاي تجسمي
 
 
مشاهده: 489
مشاهده: 497
مشاهده: 797
مشاهده: 520
مشاهده: 473
مشاهده: 416
 
 
 
آموزش و پژوهش
 
 
مشاهده: 401
مشاهده: 396
مشاهده: 412
مشاهده: 447
مشاهده: 422
مشاهده: 439
 
 
 
موسيقي و سرود
 
 
مشاهده: 466
مشاهده: 477
مشاهده: 544
مشاهده: 461
مشاهده: 494
مشاهده: 528
 
 
 
آفرينش هاي ادبي و هنر مقاومت
 
 
مشاهده: 415
مشاهده: 449
مشاهده: 474
مشاهده: 402
مشاهده: 425
مشاهده: 357
 
 

ورود     ثبت نام
>