فرهاد  خسروی
فرهاد خسروی
تعداد بازدید: 885
زمینه فعالیت:
تجسمی


مقالات:

·            Analysis of 18th-19th century’s historical samples of Iranian ink and paper belonging to the Qajar dynasty, Applied Physics A (Materials Science & Processing), Volume 89, Issue 3, pp.799-805, Springer Berlin / Heidelberg, 2007

·          آنالیز عنصری چند نمونه از مرکب و کاغذ دوره‌ی قاجار با میکروسکوپ روبشی پروتون، نامه‌ی بهارستان (مجله‌ی بین‌المللی مطالعات و تحقیقات نسخه‌های خطی)، انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، سال ششم و هفتم، دفتر 11-12، صص 261-264، 1385

·          نستعلیق در کتیبه‌های مکتب اصفهان با تکیه بر آثار محمد صالح اصفهانی، مجموعه‌ی مقالات خوشنویسی گردهمایی بین المللی مکتب اصفهان، انتشارات فرهنگستان هنر، صص 101-121، 1386

·          ساختار شناسی سفال کلپورگان، مجموعه‌ي مقالات اولین گردهمائي گنجینه‌های از یاد رفته‌ی هنر ایران، جلد دوم (هنرهاي صناعي)، انتشارات فرهنگستان هنر با همكاري موسسه تاليف، ترجمه و نشر آثار هنري (متن)، صص 339-356، 1388

·          فن شناسی مرکب‌های سیاه خوشنویسی، هشتمین همایش دوسالانه‌ی حفاظت و مرمت آثار و اشیاء فرهنگی ـ تاریخی و تزئینات وابسته به معماری، پژوهشکده‌ی حفاظت و مرمت، آذرماه 1386

·          بررسی هنر چین و تأثیرات آن بر نگارگری ایران، 1386 (منتشر نشده)

·          میرعماد، یکه تاز عرصه‌ی نستعلیق، فصلنامه‌ی علمی ـ پژوهشی و فرهنگی پویندگان جوان، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند، سال دوم، شماره‌ی سوم، صص 22-28، پاییز 1386

·          محراب الجايتو، همايش مكتب تبريز، فرهنگستان هنر و دانشگاه هنر اسلامي تبريز، ارديبهشت 1387

·          آسیب شناسی مرکب سیاه خوشنویسی، اولین همایش آثار و نسخ خطی ماندگار (نفایس)، آستانه‌ی مقدسه‌ی حضرت فاطمه‌ی معصومه (س)، بهمن ماه 1387

·          آسیب شناسی مرکب سیاه خوشنویسی و ارائه‌ی راه‌کارهای حفاظتی آن، نهمین همایش دوسالانه‌ی حفاظت و مرمت آثار و اشیاء فرهنگی ـ تاریخی و تزئینات وابسته به معماری، پژوهشکده‌ی حفاظت و مرمت، آذرماه 1388

·          درآمدي بر معاني كتيبه‌ها در قالي‌هاي محرابي شرق كشور، اولين جشنواره علمي‌ـ‌هنري ترنج، دانشگاه آزاد اسلامي بيرجند با همكاري سازمان ميراث فرهنگي و مركز ملي فرش ايران، ارديبهشت ماه 1389

تدريس واحدهاي درسي: کاربرد خط در گرافيک، چاپ سيلک، هندسه‌ی نقوش سنتی، ترسيمات هندسی، چاپ دستي و پروژه‌ی نهایی در مرکز آموزش عالی فني و حرفه‌اي دختران بيرجند (سپيده کاشاني) از مهرماه 1381 تا بهمن ماه 1386

·          تدريس واحدهاي درسي: کاربرد خط در گرافيک، چاپ سيلک، هندسه‌ی نقوش سنتي، مبانی هنرهای تجسمی، تاريخ هنر ايران، آشنايي با هنر در تاريخ، هنر در تمدن اسلامی، کتاب آرایی، خطوط و خواندن كتيبه هاي اسلامي، تاريخ هنر نقاشي در ايران، آشنايي با هنرهاي سنتي ایران، آشنایی با مرمت تزئینات وابسته به معماری، گرافيك محيطي، شناخت هنر گرافيک و گرافیک کامپیوتری در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند و تدوين جزوه هاي درسي مربوطه از مهرماه 1381 تا کنون

·          تدريس واحدهای درسي خطوط و خواندن كتيبه هاي اسلامي، آشنايي با هنرهاي سنتي ايران،  آشنایی با هنر در تاریخ، تاريخ هنر نقاشي در  ايران، آشنايي با بافته‌هاي سنتي ايران، هندسه‌ی نقوش سنتی، مبانی هنرهای تجسمی، كارگاه صنايع دستي 1 و کارگاه طراحی پایه در دانشگاه بيرجند از بهمن 1384 تا کنون

 
 

ورود     ثبت نام
>