سید امیر طالبی گل
سید امیر طالبی گل
تعداد بازدید: 694
زمینه فعالیت:
عکاسی


فعالیت :

برگزاری نمایشگاه گروهی ( فراموش شدگان ) بیرجند سال 77

برگزاری نمایشگاه گروهی اکو توریسم  ( بیرجند )سال 86

چاپ عکس و مقاله در شماره 43 و 50 فصلنامه کوه

چاپ کتاب اطلس سیمای طبیعت گردی خراسان جنوبی سال 86

متولد :دوشنبه، 14 آبان 1358

 
 

ورود     ثبت نام
>