طه حسین احمدی مقدم
طه حسین احمدی مقدم
تعداد بازدید: 545
زمینه فعالیت:
تجسمی


اشتغال به عنوان مدیر هنری و طراح گرافیک در آژانس های تبلیغاتی و دفاتر چاپ و
نشر از سال 82 تاکنون
کسب مقام سوم کشوری در مسابقا ملی مهارت در رشته طراحی گرافیک (1384)
کارشناسی ارشد ارتباط تصویری دانشگاه هنر تهران
کارشناسی گرافیک از دانشگاه نبی اکرم)ص( تبریز
 
 

ورود     ثبت نام
>