امیر  نظام دوست
امیر نظام دوست
تعداد بازدید: 474
زمینه فعالیت:
ادبیات


مدت فعالیت هنری در وادی شعر : 4 سال

متولد و ساکن بیرجند


 
 

ورود     ثبت نام
>