حبیب حاجی پور
حبیب حاجی پور
تعداد بازدید: 484
زمینه فعالیت:
ادبیات


حبیب حاجی پور،دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان خوسف، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی.

از دبیرستان اولین اشعارم را به صورت پراکنده می نوشتم و از همین روزها بود که عطشی را در وجودم احساس می کردم که تنها با شعر و ادبیات آرام می گرفت. به همین دلیل رشته زبان و ادبیات فارسی را در تربیت معلم انتخاب نمودم و از همین دوران بود که به صورت جدّی در این زمینه فعالیت و در انجمن های ادبی مختلف شرکت می کردم. هم اکنون هم افتخار آشنایی با انجمن ادبی خاوران را دارم و به همّت حوزه هنری مجموعه ای را در دست چاپ دارم.

 
 

ورود     ثبت نام
>