سیدرضا سیادتی(فانی)
سیدرضا سیادتی(فانی)
تعداد بازدید: 444
زمینه فعالیت:
ادبیات


برگزیده جشنواره ی کشوری شعر بسیج - زاهدان -1390
رتبه سوم جشنواره منطقه ای کنگره شعر اهل بیت - زاهدان - 1389

آثار :
دو جرعه جنون - در حال ویراستاری
در سایه سار باغ خیال - در دست چاپ

ساحل نگاه
این سینه ها که با غم دل خو گرفته اند

در ساحل نگاه تو پهلو گرفته اند

در حیرت از طلسم نگاه توام که باز

یک شهر را به جنبل و جادو گرفته اند

ای افتاب حسن بر افاق دل  بتاب

چشمانم از نگاه شما سو گرفته اند

  بر کش نقاب چهره که انبوه عاشقان

جان در لوای تیغ دو ابر گرفته اند

باز ا که بی تو تک تک سلو لهای من

در خانقاه دل دم یا هو گرفته اند


محل تولد : روستای گل
تحصیلات : فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی
 
 

ورود     ثبت نام
>