جعفر عباسی
جعفر عباسی
تعداد بازدید: 458
زمینه فعالیت:
ادبیات


متولد مرداد1367 

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی

تحصیلات ابتدایی،راهنمایی ودبیرستان در قهستان وکارشناسی رو در تربیت معلم شهید بهشتی مشهد گذراندم دوره ی کارشناسی ارشد را نیز در دانشگاه بیرجند ادامه دادم. هم اکنون به عنوان دبیر ادبیات در دبیرستان نمونه فرهیختگان و شهید باهنر اسدیه مشغول به خدمت هستم. 

 
 

ورود     ثبت نام
>