پیام یوسفی
پیام یوسفی
تعداد بازدید: 953
زمینه فعالیت:
ادبیات


باغ گلابی هایم

مدتی دور از آداب کتابی هایم

 دوست تر دارم ازین دست خرابی هایم

دورتر می شوم از منطقه ی منطق ها 

 غرق در فلسفه ی سیر سحابی هایم

بازتر می شوداضلاع زبان در نظرم

 باتو باید بزنم حرف حسابی هایم

توکه پاییز مرا سبز و بهاری کردی

  بازکردی افقی تا دل آبی هایم

بر لب بسته ی من شعر نشاندی از نو 

 مثل قندی به همه تلخ جوابی هایم

باوجود همه ی آفت سبزستان ها  

 قد کشیدی وسط باغ گلابی هایم

بی سبب نیست که در زردی این فصل خمار 

مدتی هم نفس چشم شرابی هایم

http://payam1352.blogfa.com/
 

 فعالیت در زمینه ادبیات - شاعر کلاسیک

 
 

ورود     ثبت نام
>