تازه ترین مقالات تجسمی
 
 
.
.
یک قالب و هزار تجلّی، بررسی اجمالی «تکرار» در خوشنویسی سنتی
10:05 صبح ۱۳۹۷/۷/۱۵
.
.
Visual Arts
10:33 صبح ۱۳۹۷/۶/۱۳
.
.
.
09:23 صبح ۱۳۹۷/۵/۸
.
.
هنر های تجسمی
14:50 عصر ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
.
.
بالاخره کدام محمد زمان
13:59 عصر ۱۳۹۶/۱۰/۴
 
 

ورود     ثبت نام
>