مقالات ادبی ( جدید )
 
 
طنز در شعر رودکی
طنز در شعر رودکی
طنز و شوخ طبعی، از درونمایه های اساسی شعر فارسی است و سخنوران پارسی گو از آغاز تاکنون با ظرافتها و خوشگوییهای خویش شعر خود را آراسته اند.
13:17 عصر ۱۳۹۷/۷/۱۶
.
.
نظری به شعر علی موسوی گرمارودی / محمد کاظم کاظمی
11:39 صبح ۱۳۹۷/۶/۱۳
.
.
.
11:30 صبح ۱۳۹۷/۵/۸
قیصر امین ‏پور
قیصر امین ‏پور
.
11:03 صبح ۱۳۹۷/۵/۸
.
.
نیما و ویژگی های شعر او از : محسن اعلا ،دبیر ادبیات فارسی نور مازندران
14:48 عصر ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
 
 

ورود     ثبت نام
>