Data pager
 Page 1 of 21, items 1 to 10 of 202.
شعر نو فارسی
شعر نو فارسی
شعر نو فارسی با وانهادن قالب‌های شعر کلاسیک در قرن ۱۴ هجری بوجود آمد. این گونه از شعر فارسی آزادی بسیاری را در فرم و محتوا به شاعر می‌دهد. نیما یوشیج را پدید آورنده این نوع شعر در ادبیات فارسی می‌دانند.
10:39 صبح ۱۳۹۷/۱۲/۸
زندگی نامه فردوسی شاعر نامدار ایران
زندگی نامه فردوسی شاعر نامدار ایران
.
14:56 عصر ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
.
.
طنز در شعر رودکی
13:17 عصر ۱۳۹۷/۷/۱۶
.
.
نظری به شعر علی موسوی گرمارودی / محمد کاظم کاظمی
11:39 صبح ۱۳۹۷/۶/۱۳
.
.
.
11:30 صبح ۱۳۹۷/۵/۸
قیصر امین ‏پور
قیصر امین ‏پور
.
11:03 صبح ۱۳۹۷/۵/۸
.
.
نیما و ویژگی های شعر او از : محسن اعلا ،دبیر ادبیات فارسی نور مازندران
14:48 عصر ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
.
.
تحوّل و تعالی اندیشة دنیای آرمانی در شعر
10:09 صبح ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
.
.
نظری به شعر علی موسوی گرمارودی
12:58 عصر ۱۳۹۶/۹/۲۱
صاحب دل در مثنوی
14:44 عصر ۱۳۹۵/۸/۱۱
 
 

ورود     ثبت نام