مقالات هنر و ادبيات مقاومت
 
 
امام و ادبیات پایداری
برگرفته از "انقلاب و مقاومت اسلامی در سیره امام خمینی"
امام و ادبیات پایداری
وقتی که ادبیات زندگی دنیای جدید، ادبیاتی حساب شده، سرد، محافظه کارانه باشد، ادبیات پایداری آن نیز با شاخصه های چون؛ پیشی گرفتن کمیت بر کیفیت، نفی ارزش های معنوی و الهی، تجاری و حرفه ای، شهوانی، دنیایی و سرگرم کننده شناخته خواهد شد. اما ادبیات پایداری امام خمینی حامل آرمان های ایمانی (ملی در سایه ایمان) جامعه او است و آینه تمام قد برای نمایاندن آرزوها و عواطف و پایداری ملتش است.
09:56 صبح ۱۳۹۷/۱۲/۸
ادبیّات پایداری؛ تعاریف و حدود
ادبیّات پایداری؛ تعاریف و حدود
ادبیّات پایداری؛ تعاریف و حدود
14:32 عصر ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
.
.
ادبيات پايداري
10:22 صبح ۱۳۹۷/۷/۱۵
.
.
خاستگاه و سبک شناسی ادبیات مقاومت
13:37 عصر ۱۳۹۷/۶/۱۳
.
.
.
11:35 صبح ۱۳۹۷/۵/۱۰
 
 

ورود     ثبت نام
>