مقالات موسیقی ( جدید )
 
 
جایگاه دف در موسیقی خانقاهی
جایگاه دف در موسیقی خانقاهی
دف در ساختار موسیقی خانقاهی نقشی اساسی ایفا می کند. این ساز صوفیان، قلندران و دراویش را در ذکر و رقص و سماع و دست افشانی و پایکوبی همراهی می کند.
11:29 صبح ۱۳۹۷/۷/۱۶
.
.
موسیقی کلاسیک
10:49 صبح ۱۳۹۷/۶/۱۳
.
.
.
11:53 صبح ۱۳۹۷/۵/۱۳
.
.
مروری بر مبانی موسیقی
08:12 صبح ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
...
...
از موسیقی تا هویت
10:44 صبح ۱۳۹۶/۹/۸
 
 

ورود     ثبت نام
>