مستند داستاني عزار را عزا
در اين مستند داستاني به نويسندگي و كارگرداني محمد صادق دهقاني،زيباييها و زشتيها در نحوه ي عزاداري مردم در مراسم تاسوعاي حسيني به تصوير كشيده مي شود.

 
 

ورود     ثبت نام
>