شهرستان بیرجند

بيرجند ديار فرهنگ و هنـر
شهرستان بيرجند با وسعت 31704 كيلومتر مربع در شرق ايران و در فاصله حدوداً 500 كيلومتري از مركز استان هاي خراسان رضوي ، سيستان و بلوچستان ، كرمان و يزد قرار دارد . اين شهرستان از شمال به قاين ، از جنوب به نهبندان و استان كرمان ، از غرب به سرايان و طبس و از شرق به شهرستان در ميان محدود مي شود . شهرستان بيرجند داراي دو بخش مركزي و خوسف است .
شهر بیرجند، اولین شهر در ایران است که دارای سازمان آبرسانی بوده و بنگاه آبلوله بیرجند به عنوان اولین سازمان آبرسانی ایران شناخته می‌شود. این شهر همچنین اولین شهری در ایران است که در سال ۱۳۰۲ و پیش از تهران ، از لوله‌کشی آب شهری برخوردار گردید.
مدرسه شوکتیه این شهر، سومین مدرسه آموزش به سبک جدید، بعد از دارالفنون و رشدیه تبریز است. به علت موقعیت سیاسی و استراتژیک شهر بیرجند، سومین فرودگاه کشور در سال ۱۳۱۲ پس از قلعه مرغی و بوشهر، در این شهر ساخته شد و تا پیش از جنگ جهانی دوم ، دو کنسولياری انگلستان و روسیه در بیرجند، مشغول فعالیت بوده‌ اند.
 
پیشینه تاریخی

بيرجند در گذشته جزئي از ولايت قهستان بوده است . بر اساس كتيبه هاي هخامنشي و نوشته هاي مورخان يوناني ، قهستان خاستگاه يكي از اقوام ايراني به نام ساگارت و بخشي از چهاردهمين ساتراپ هخامنشي به شمار مي آمده . كتيبه كال جنگال نشان دهنده اهميت منطقه است . در عهد ساساني نيز قهستان از ايالات آباد و و معتبر بوده . سنگ نگاره هاي لاخ مزار در روستاي كوچ بيرجند حاوي نوشته هايي به خط پهلوي ساساني است که در آنها نام آخشنواز پادشاه هپتالی و قباد پادشاه ساسانی به چشم می خورد . پس از فتح قهستان توسط اعراب در سال 29 هـ .ق قهستان توسط والیان خلفا اداره می شد و تا سال 259 ه.ق در سیطره ی عباسیان بود . مدتی نیز جزء قلمرو صفاریان و امرای محلی سیستان بود . از زمان حسن صباح تا تهاجم سپاه هلاکو خان مغول این منطقه به یکی از مراکز عمده ی سیاسی فرقه اسماعیلیه تبدیل شد و بعد از الموت ،مهمترین مقر حضور فداییان این فرقه بـود که با حمله ی هلاکـو طومارشان در هم پیچیـد . تاریخ بیرجنـد در سده های اخیر یعنی از دوره صفویه به بعد با نام خاندان خزيمه علم در هم آميخته است . در اواخر دوره صفويه با پیوستن امیر اسماعیل خان خزیمه به اردوی نادر ، حکومت منطقه قاینات به او تفویض شد . استعمار بریتانیا در راستای حفظ منابع منطقه ای خود و با بهره گيري از آشفتگی حکومت قاجار، سیاست تبـدیل حکومت محلی بیرجنـد به مرکز سیـاست بریتانیـا در منطقـه و بهره گیری از خاندان علم به عنوان پایگاهي قدرتمند را در پيش گرفت .

جاذبه های بیرجند
عمارت اکبريـه دوره قاجار
عمارت اکبريـه دوره قاجار
مجموعه اکبریه با مساحت 29265 متر مربع و ...
09:00 صبح ۱۳۹۰/۷/۷
مدرسه شوکتيه دوره قاجار
مدرسه شوکتيه دوره قاجار
این بنـا در سال 1312 ه . ق به فرمان اسماعیل ...
08:58 صبح ۱۳۹۰/۷/۷
ارگ کلاه فرنگي ( ارگ اميرحسنخان ) دوره قاجار
ارگ کلاه فرنگي ( ارگ اميرحسنخان ) دوره قاجار
اين بنا در زمان امير معصوم خان حسام الدوله ...
08:56 صبح ۱۳۹۰/۷/۷
قلعه بیرجند
قلعه بیرجند
فضای داخل قلعه در گذشته بناها و عناصر ...
08:54 صبح ۱۳۹۰/۷/۷

ورود     ثبت نام
>