نهبندان شهر ديرينه پايدار

 

شهرستان نهبندان با 41102 کیلومتر مربع وسعت ، جنوبی ترین شهر استان خراسان جنوبی است . این شهر در طول جغرافیایی 60 درجه و 30 دقیقه و عرض جغرافیایی 31 درجه و 33 دقیقه و در ارتفاع 1196 متری از سطح دریاهای آزاد قرار گرفته است . شهرستان نهبندان به اقتضای موقعيت طبيعی آن و مجاورت با کوير ،  دشتی نسبتاً وسيع واقع شده است . از نظر ناهمواري اين شهرستان در شمال مشتمل بر ارتفاعاتی است که قلل آن به 2500 متر می رسد کوه سرخ – کوه بيدمشک – کوه بوبک از جمله اين ارتفاعات است .

پيشينه تاريـخي

در زمانی که سیستان و قهستان به عنوان دو منطقه حاکم نشین مطرح بوده اند «نه» و «بندان» دو مرکز مهم حکومتی بر شمرده می شده اند که برای هر کدام نایب الحکومه ای از سوی حاکم انتخاب می شده است. در این بین «نه» بزرگتر و مهمتر از «بندان» بوده است و همچنین به دلیل تعدادی شهر با نام «نه» در سطح کشور برای معرفی این منطقه «نه» را به همراه «بندان» می گفته اند، بعدها با مرکزیت و توسعه «نه» این شهر «نهبندان» نام گرفته است. اشاراتی که به پیشینه تاریخی نهبندان در قبل از اسلام در منابع تاریخی شده  بسیار محدود است. یکی از منابع مستقل و کم نظیر راجع به ایران ، تقریباً مربوط است به زمان تولد مسیح که به صورت یک سفرنامه تلخیص شده از ایزودور خاراکسی به دست آمده و بیشتر از لحاظ اطلاعات راجع به شرق ایران مورد توجه می باشد.  از اظهارات خاراکسی چنین استنباط می شود که نیه یا نه واقع در حاشیه شرق لوت در سمت جنوب شهر مهمی بوده است.  منبع دوم که البته در دوران اسلامی تالیف شده، نزهه القلوب است اثر حمدالله ابن ابی بکر، وی نه را از اقلیم سوم بر می شمارد که آن را اردشیر بابکان مؤسس سلسله ساسانیان که از 226 تا 241 ه . ق پادشاهی کرد، ساخته است.  حمدالله مستوفی می گوید: چون اردشیر در مفازه شهر نه بساخت، شاپور بن اردشیر حاکم خراسان بود. از پدر آن شهر را در خواست کرد و او مضایقه نمود شاپور را غیرت آمد  و آنجا ( نیشابور ) تجدید عمارت کرد و نه شاپور (نیشابور) نام نهاد.

جاذبه های نهبندان
روستاي دهسلم نهبندان
روستاي دهسلم نهبندان
دهسلم مردماني خونگرم و مقاوم دارد ...
13:32 عصر ۱۳۹۰/۷/۱۰
قلعه نهبنـدان  دوره تاريخي – اسلامي
قلعه نهبنـدان دوره تاريخي – اسلامي
قلعه دردوران اسلامي تا دوران صفويه فعال ...
13:31 عصر ۱۳۹۰/۷/۱۰
آسبادهاي نهبنـدان  دوره قاجار
آسبادهاي نهبنـدان دوره قاجار
دامنه بادهاي 120روزه سيستان تا اين منطقه ...
13:30 عصر ۱۳۹۰/۷/۱۰
مزار سيـد علي
مزار سيـد علي
این آرامگاه در سالهای اخیر ...
13:28 عصر ۱۳۹۰/۷/۱۰

ورود     ثبت نام
>