فراخوان جشنواره ابن حسام
 
 فراخوان دومين جشنواره  استاني
شعر مذهبی ابن حسام خوسفی

موضوع و مضمون : اشعار توحیدی ، آیینی و مذهبی

شرایط ارسال آثار و شرکت در جشنواره :
1 - علاقه مندان بدون محدودیت سن می توانند در این جشنواره شرکت نمایند.
2 -آثـار ارسالی می بایست در 3 نسخـه بـه صورت تـایـپ شـده و در یـک طرف کاغـذ  A4  بــاشد. ( دبیرخانه از پذیرش آثار دست نویس معذور می باشد.)
3 - شرکت کنندگان می بایست از درج مشخصات شخصی خود بر روی نسخ ارسال شده خودداری نموده و تنها فرم شرکت در جشنواره را تکمیل و پیوست نماید.
4 - دبیرخانه از پذیرش اشعار تکراری وچاپ شده معذور است.
5 - هرهنرمند  مجاز به ارسال حداکثر 5 اثر می باشد.
6 - حق چاپ آثارمنتخب به صورت مجموعه ی مدونی براي حوزه هنري محفوظ خواهد بود.
7 - آثار رسیده به دبیرخانه عودت داده نخواهد شد.
8 - به آثاری که بعد از موعد مقرر به دبیرخانه واصل گردد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
9 - از برگزیدگان جهت حضور در مراسم اختتامیه دعوت به عمل خواهد آمد.
10 - به برگزیدگان لوح تقدیر وگواهی شرکت در جشنواره به همراه جوایز نفیس اعطا خواهد شد.

جوايز جشنواره :
 نفر اول : مبلغ  400 هزار تومان - نفر دوم : مبلغ  350 هزار تومان - نفر سوم :مبلغ  300 هزار تومان
نفر چهارم : مبلغ  200 هزار تومان - نفر پنجم : مبلغ  150 هزار تومان - نفر ششم : مبلغ  100 هزار تومان

تقویم جشنواره:

آخرین مهلت ارسال آثار : 30/7/1389  داوری آثار : 10/8/1389
اختتامیه : 20/8/1389


 
 

ورود     ثبت نام
>