عناوین دوره های آموزشی
 
 

عناوین و سرفصل دوره های آموزشی مرکز سوره

ردیف
عنوان کلاس
موارد مطروحه
1
طراحی مقدماتی
آشنایی با ابزار و وسایل طراحی – آشنایی با مبانی طراحی – تمرین فرم ها خط ها – حالت ها
2
طراحی متوسط
طراحی از طبیعت بی جان – شناخت نور و ساخت و ساز
3
طراحی پیشرفته
طراحی از آناتومی – شناخت فیگور – ورود به طراحی ذهنی
4
نقاشی مقدماتی
آشنایی با مبانی و پالت رنگ – تمرین تجربه های رنگ
5
نقاشی پیشرفته
آشنایی با نقاشان بزرگ جهان – آشنایی با سبک ها – ورود به نقاشی ذهنی
6
عکاسی مقدماتی
مبانی عکاسی – شناخت دوربین – تئوری عکاسی
7
عکاسی متوسط
کار با دوربین و شروع تجربه های عکاسی ( سیاه و سفید ) ( آنالوگ و دیجیتال )
8
عکاسی پیشرفته
نقد عکس – توان برگزاری نمایشگاه – پرداختن به عکاسی موضوعی به صورت تخصصی
9
کاریکاتور مقدماتی
مطالب پایه ای در طراحی کاریکاتور – چگونگی اغراق ( بزرگ نمایی – کوچک نمایی ) در طراحی
10
کاریکاتور متوسط
شخصیت پردازی در کاریکاتور – نحوه فضا سازی در خور موضوع کاریکاتور(سوژه )
11
کاریکاتور پیشرفته
آشنایی به نماد های جهانی کاریکاتور – سوژه یابی و اجرای کاریکاتور
12
فیلمنامه نویسی مقدماتی
آشنایی با مبانی سینما – اصول فیلمنامه نویسی 1 – تحلیل فیلمنامه 1
13
فیلمنامه نویسی پیشرفته
اقتباس – اصول فیلمنامه نویسی 2 – تحلیل فیلمنامه 2
14
فیلمنامه نویسی تکمیلی
اصول فیلمنامه نویسی 3 – تحلیل فیلمنامه 3 – پروژه
15
نمایشنامه نویسی مقدماتی
نمایشنامه نویسی 1 – تحلیل 1
16
نمایشنامه نویسی تکمیلی
نمایشنامه نویسی 2 – تحلیل 2
17
نمایشنامه نویسی پیشرفته
نمایشنامه نویسی 3 – تحلیل 3
18
کلاس بازیگری مقدماتی
بدن و بیان 1 – حرکت 1 – اصول بازیگری 1
19
کلاس بازیگری تکمیلی
بدن و بیان 2– حرکت 2 – اصول بازیگری 2
20
کلاس بازیگری پیشرفته
بدن و بیان 3– حرکت 3– اصول بازیگری 3
21
تئاتر مقدماتی
تاریخ تئاتر ایران – نمایشنامه نویسی – اصول کارگردانی – اصول بازیگری – تحلیل نمایش نقد نمایش
22
تئاتر تکمیلی
تاریخ تئاتر جهان – نمایشنامه نویسی 2 – اصول کارگردانی 2 – تحلیل نمایش 2 – نقد نمایش 2 – گریم نمایش
23
تئاتر پیشرفته
نمایشنامه نویسی 3 – اصول کارگردانی 3 – اصول بازیگزی 3 – تحلیل نمایش 3 – نقد نمایش 3 – طراحی صحنه نمایش
24
تئوری موسیقی
آشنایی با خطوط حامل – آشنایی با اسامی و شکل نتها – وزن خوانی – آشنایی با فواصل و گامها
25
تدوین
اصول و مبانی تدوین – تاریخچه تدوین – یادگیری نرم افزار و آشنایی با ابزار های تدوین اصول زیبا شناسی و روایت داستان در تدوین – انواع تدوین و معرفی آن
26
ساخت عروسک (کاربردی انیمیشن)
حجم سازی – غالب گیری حجم – رنگ آمیزی – ساخت آماتور – حرکت گذاری
27
طراحی پوستر
آشنایی با انواع فونت ها و رنگ در ترکیب بندی – چگونگی تصویر سازی در پوستر آشنایی با لوگو تایپ و حروف – بررسی سبک ها و حالات – آشنای با موتیف ها و...
28
طراحی نقوش ختایی و اسلیمی
شناخت گروه بندی اسلیمی و ختایی – اجرای خطوط منحنی و گردش حلزونی – طراحی انواحی غنچه و برگ های رایج در ختایی – طراحی و ترسیم اسلیمی و ...
 
 
 

ورود     ثبت نام
>