معرفی واحد نمایش
 
 

واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری خراسان جنوبی همزمان با تأسیس حوزه هنری استان در سال 1385 فعالیت خود را آغاز نمود، تولید دهها نمایش صحنه ای، خیابانی و برگزاری کارگاههای آموزشی تئاتر در طول این سالها از فعالیتهایی است که در این واحد صورت گرفته است. برگزاری جشنواره تئاتر تک از مهمترین اتفاقاتی بود که در بدو تأسیس واحد نمایش استان برگزار گردید. حضور در جشنواره تئاتر ماه و جشنواره های استانی از عمده فعالیتهایی بوده که در این سالها انجام شده است.

همچنین از دیگر فعالیتهای واحد نمایش می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1-شناسایی و جذب هنرمندان نمایش و حمایت از آنها

2-برگزاری جلسات نمایشنامه خوانی

3- اعزام هنرمندان به کارگاههای آموزشی در دیگر استانها

4- حضور در چهارمین و پنجمین جشنواره سراسری تئاتر ماه

5- مشارکت در برگزاری اولین جشنواره تئاتر پایداری

 6- برگزاری اولین همایش یک روزه تئاتر ایده

7- حمایت از 20 گروه نمایشی

8-تولید بیش از 10 نمایش در استان

 9- تشکیل شورای نمایش و برگزاری جلسات هفتگی

 10- برگزاری بزرگداشت روز جهانی تئاتر به مدت 3شب در سالن سینما بهمن حوزه هنری

 11- اجرای نمایش مذهبی در برنامه سوگواره خردادی

12- ایجاد ارتباط با صدا و سیما و تولید نمایشهای رادیویی برای مرکز صدای خراسان جنوبی

 13-تولید نمایش صحنه ای گندم های طلایی

 14- تولید نمایش عروسکی ننه مونس و حضور در جشنواره تئاتر سوره ماه

 15- تولید نمایش صحنه ای رویای تفتیده

سیاستها و اهداف واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری:

 1-کشف استعدادهای جوان و حمایت از خلاقیتهای نمایشی ایشان

2-  اشاعه و اعتلی فرهنگ، ارزشها و شعائر اسلامی و ترویج آرمانهای انقلابی

 3- آشنا کردن علاقمندان به هنرهای نمایشی با شیوههای نقد علمی

 4- معرفی و ترویج هنر متعهد، پویا و در برگیرنده مضامین اخلاقی و انقلابی

5- معرفی اسطورههای دینی، عرفانی و ادبی اسلامی

 6- احیای سنتها و آئینها و ارزشهای اصیل اسلامی  ایرانی

7- تعمیق معرفت دینی هنرمندان حوزه و استعدادهای جوان کشف و جذب شده و گسترش تئاتر متعهد بومی

8-تبیین ظرایف و رموز رسیدن به تئاتر دینی

9- معرفی مبانی نظری و علمی هنرهای نمایشی به هنرمندان جوان

10- خط دهی و هدایت تئاتر استان

 
 

ورود     ثبت نام
>