مشخصات کامل تصویر
 
 
برای نمایش سایز اصلی عکس کلیک کنید
 
امتیاز0.20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مشخصات تصویر
انتشارات گروه تصویر
1. مقایسه وضعیت اقتصاد غرب در سالهای 2010،2011 و 2012 !   عنوان
  موضوع
  توضیحات
محمد کارگر   هنرمند
نظر شما
نام    
ایمیل    
 
 
تصاویر مرتبط
 
 
 

ورود     ثبت نام
>