فراخوان
 
 

فراخوان نخستین جشنواره عکس انتخاب
حوزه هنری استان خراسان جنوبی و شهرداری بیرجند با هدف به تصویر کشیدن حماسه حضور مردم در انتخابات 24 خرداد نخستین جشنواره عکس انتخاب را برگزار می نمایند.
موضوع : حماسه حضور مردم در انتخابات 24 خرداد 92

مقررات جشنواره:
-شرکت در جشنواره برای همه علاقمندان آزاد است
- هر عکاس می تواند در هریک از دو بخش حرفه ای و موبایل حداکثر 10 قطعه تک عکس ارائه نماید.
- ارسال  آثار به دو شیوه پستی به آدرس دبیرخانه و نیز پستالکترونیکkhj.entekhab92@yahoo.com امکانپذیراست.
- برگزار کننده حق استفاده ازعکس های پذیرفته شده را برای چاپ در انتشارات مربوط به جشنواره با ذکر نام عکاس برای خود محفوظ می دارد.
- آثاربرگزیده به صورت یک مجموعه در قالب لوح فشرده منتشر خواهد شد و به تمامی هنرمندانی که آثارشان به نمایشگاه راه یابد، گواهی شرکت و لوح فشرده اهداء خواهد شد.
- ارسال عکس ها به دبیرخانه به منزله قبول کلیه مقررات جشنواره است.
-تصمیم گیری درباره مسایل پیش بینی نشده به عهده دبیرخانه جشنواره می باشد.

جوایز

بخش عکس حرفه ای :
نفراول : تندیس + لوح تقدیر + 5 میلیون ريال
نفردوم : تندیس + لوح تقدیر + 4 میلیون ريال
نفرسوم : تندیس + لوح تقدیر + 3 میلیون ريال

بخش عکس موبایلی :
نفر اول : تندیس + لوح تقدیر + 3 میلیون ريال
نفردوم : تندیس + لوح تقدیر + 2 میلیون ريال
نفرسوم : تندیس + لوح تقدیر + یک میلیون ريال

داوران : محمدامین فیروزآبادی ، رضا خالدی، رضا ملک کیانی
آخرین مهلت ارسال آثار: اول تیر ماه 1392
داوری آثار: 2 تیرماه 1392

افتتاح نمایشگاه و اختتامیه جشنواره: 6 تیرماه 92
آدرس دبیرخانه : بیرجند- خیابان طالقانی  حدفاصل طالقانی 6 و 8 – حوزه هنری خراسان جنوبی
تلفن: 3 و 2228092 – 0561
پست الکترونیک:khj.entekhab92@yahoo.com


 
 

ورود     ثبت نام
>