واحد ادبیات – به عنوان مهم ترین پایگاه ادبی نویسندگان، بر آن است با ایجاد یک تحول مطلوب در ساختار، برنامه‌ها و فعالیت‌های ادبی، به امید خدا و یاری اهل قلم به رسالت اصلی خود که شناسایی، جذب و پرورش استعدادهای هنری است، بپردازد .     ادامه مطلب
شاعران استان
شاعران استان
داستان نویسان
داستان نویسان

خانه شعر خاوران
خانه شعر خاوران
کارگاه نقد شعر
کارگاه نقد شعر
کارگاه داستان نویسی
کارگاه داستان نویسی
نقد کتاب
نقد کتاب


عضویت
عضویت
مقالات و دانلود
مقالات و دانلود
درمحضر رهبری
درمحضر رهبری
جشنواره های ملی
جشنواره های ملی
شاعران معاصر
شاعران معاصر
داستان نویسی
داستان نویسی


ورود     ثبت نام
>