معرفی خانه

معرق در اصل معنا هر چیز رگه دار را می گویند. ولی مفهوم آن در این نوع هنر ایجاد نقش ها و طرح های زیبایی است  که از دوربری و  تلفیق چوب های رنگی روی زمینه ای از چوب یا پلی استر سیاه رنگ شکل میگیرد.


سمیرا دستگردی
جشنواره ها
ورود     ثبت نام
>