معرفی خانه شعر خاوران
 
 
 
 
 
اخبار
 
 
سخنانی از آیت الله عبادی (قسمت دوم) نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی
سخنانی از آیت الله عبادی (قسمت دوم) نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی
نشست ادبی شعر رضوی - تیرماه 97 - حوزه هنری خراسان جنوبی
سخنانی از آیت الله عبادی (قسمت اول)
نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی
سخنانی از آیت الله عبادی (قسمت اول) نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی
نشست ادبی شعر رضوی - تیرماه 97 - حوزه هنری خراسان جنوبی
شعرخوانی آقای حاجی پور - نشست ادبی شعر رضوی-حوزه هنری خراسان جنوبی
شعرخوانی آقای حاجی پور - نشست ادبی شعر رضوی-حوزه هنری خراسان جنوبی
دفتر نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی تیرماه 1397
شعرخوانی آقای افتاده  - نشست ادبی شعر رضوی-حوزه هنری خراسان جنوبی
شعرخوانی آقای افتاده - نشست ادبی شعر رضوی-حوزه هنری خراسان جنوبی
دفتر نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی تیرماه 1397
شعرخوانی آقای عباسی - نشست ادبی شعر رضوی-حوزه هنری خراسان جنوبی
شعرخوانی آقای عباسی - نشست ادبی شعر رضوی-حوزه هنری خراسان جنوبی
دفتر نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی تیرماه 1397
شعرخوانی آقای حلاج فر - نشست ادبی شعر رضوی-حوزه هنری خراسان جنوبی
شعرخوانی آقای حلاج فر - نشست ادبی شعر رضوی-حوزه هنری خراسان جنوبی
دفتر نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی تیرماه 1397
شعرخوانی آقای اکبری - نشست ادبی شعر رضوی-حوزه هنری خراسان جنوبی
شعرخوانی آقای اکبری - نشست ادبی شعر رضوی-حوزه هنری خراسان جنوبی
دفتر نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی تیرماه 1397
شعرخوانی آقای گنجی - نشست ادبی شعر رضوی-حوزه هنری خراسان جنوبی
شعرخوانی آقای گنجی - نشست ادبی شعر رضوی-حوزه هنری خراسان جنوبی
دفتر نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی تیرماه 1397
شعرخوانی آقای نوفرستی - نشست ادبی شعر رضوی-حوزه هنری خراسان جنوبی
شعرخوانی آقای نوفرستی - نشست ادبی شعر رضوی-حوزه هنری خراسان جنوبی
دفتر نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی تیرماه 1397
شعرخوانی آقای منصور نژاد - نشست ادبی شعر رضوی-حوزه هنری خراسان جنوبی
شعرخوانی آقای منصور نژاد - نشست ادبی شعر رضوی-حوزه هنری خراسان جنوبی
دفتر نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی تیرماه 1397
شعرخوانی آقای محمددوست - نشست ادبی شعر رضوی-حوزه هنری خراسان جنوبی
شعرخوانی آقای محمددوست - نشست ادبی شعر رضوی-حوزه هنری خراسان جنوبی
دفتر نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی تیرماه 1397
شعرخوانی آقای ساقینی -نشست ادبی شعر رضوی-حوزه هنری خراسان جنوبی
شعرخوانی آقای ساقینی -نشست ادبی شعر رضوی-حوزه هنری خراسان جنوبی
دفتر نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی تیرماه 1397
شعرخوانی آقای زینلی-نشست ادبی شعر رضوی-حوزه هنری خراسان جنوبی
شعرخوانی آقای زینلی-نشست ادبی شعر رضوی-حوزه هنری خراسان جنوبی
دفتر نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی تیرماه 1397
شعرخوانی آقای حسامی - 2 -نشست ادبی شعر رضوی-حوزه هنری خراسان جنوبی
شعرخوانی آقای حسامی - 2 -نشست ادبی شعر رضوی-حوزه هنری خراسان جنوبی
دفتر نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی تیرماه 1397
شعرخوانی آقای حسامی-نشست ادبی شعر رضوی-حوزه هنری خراسان جنوبی
شعرخوانی آقای حسامی-نشست ادبی شعر رضوی-حوزه هنری خراسان جنوبی
.
شب شعر بصیرت در حوزه هنری خراسان حنوبی برگزار شد
به مناسبت بزرگداشت 9 دی ماه
شب شعر بصیرت در حوزه هنری خراسان حنوبی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی حوزه هنری در این مراسم که با حضور شاعران بیرجند در محل سان اجتماعات حوزه هنری برگزار شد شاعران به قرادت اشعاری در خصوص فتنه و پیروی از ولایت فقیه قرائت کردند
مراسم بزرگداشت مرحوم حبیب الله چایچیان برگزار شد
با حضور شاعران و هنرمندان خراسان جنوبی
مراسم بزرگداشت مرحوم حبیب الله چایچیان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی حوزه هنری خراسان جنوبی در این مراسم که با حضور هنرمندان خراسان جنوبی برگزار شده بود یکی از شاعران اشعار مرحوم حسان را قرائت کرد و دیگر شاعران به قرائت اشعاری پرداختند
شعر خوانی الیاس پاکدل در جشنواره شعر خاوران
شعر خوانی الیاس پاکدل در جشنواره شعر خاوران
شعر خوانی الیاس پاکدل در جشنواره شعر خاوران /برگیده بخش کلاسیک
شعر خوانی اسماعیل نورزاده در جشنواره شعر خاوران
شعر خوانی اسماعیل نورزاده در جشنواره شعر خاوران
شعر خوانی اسماعیل نورزاده در جشنواره شعر خاوران برگزیده بخش سپید
شعر خوانی آقای تیموری در جشنواره شعر خاوران
شعر خوانی آقای تیموری در جشنواره شعر خاوران
شعر خوانی آقای تیموری در جشنواره شعر خاوران و برگیده بخش کلاسیک جشنواره
 
 

ورود     ثبت نام
>