هنرهای تجسمی
 
 
مشاهده: 527
مشاهده: 516
مشاهده: 477
مشاهده: 532
مشاهده: 535
مشاهده: 525
 
 
 
هنرهای نمایشی
 
 
مشاهده: 538
مشاهده: 479
مشاهده: 471
مشاهده: 526
مشاهده: 584
مشاهده: 480
 
 
 
هنرهای تصویری
 
 
مشاهده: 527
مشاهده: 489
مشاهده: 436
مشاهده: 542
مشاهده: 506
مشاهده: 523
 
 
 
گزارش فعالیت های سال 86
 
 

 

غیر از هنر که تاج سر آفرینش است
بنیـاد هیـچ منـزلتـی پایـدار نیـــست

 با عنايت  به نوپا بودن حوزه هنري استان خراسان جنوبي  و با  توجه به عدم برخورداري از  فضاي مناسب اداري، آموزشي و محدوديت اعتبارات  و تنها با در اختيار داشتن نيروهايي جوان و پويا و با  اتکا به همياري و پشتيباني مسئولين و مديران فرهنگي و  هنرمندان استان، تا کنون  گام هاي موثري در زمينه رشد و شکوفايي فرهنگ و هنر استان برداشته است که به اختصار به برخي از آنها اشاره مي گردد.

 


                 

 

 

 

 

 
 
 
موسیقی
 
 
مشاهده: 890
مشاهده: 888
مشاهده: 468
مشاهده: 485
مشاهده: 513
مشاهده: 513
 
 
 
آفرینش های ادبی
 
 
مشاهده: 533
مشاهده: 634
مشاهده: 560
مشاهده: 533
مشاهده: 497
مشاهده: 477
 
 
 
جشنواره و نمایشگاه
 
 
مشاهده: 539
مشاهده: 468
مشاهده: 576
مشاهده: 454
مشاهده: 421
مشاهده: 478
مشاهده: 408
مشاهده: 459
مشاهده: 419
مشاهده: 1716
 
 
 
آموزش و پژوهش
 
 
مشاهده: 437
مشاهده: 534
مشاهده: 496
مشاهده: 451
مشاهده: 729
مشاهده: 573
 
 

ورود     ثبت نام
>