هنرهای تجسمی
 
 
مشاهده: 557
مشاهده: 544
مشاهده: 489
مشاهده: 564
مشاهده: 562
مشاهده: 552
 
 
 
هنرهای نمایشی
 
 
مشاهده: 568
مشاهده: 491
مشاهده: 485
مشاهده: 554
مشاهده: 611
مشاهده: 506
 
 
 
هنرهای تصویری
 
 
مشاهده: 562
مشاهده: 501
مشاهده: 448
مشاهده: 560
مشاهده: 521
مشاهده: 550
 
 
 
گزارش فعالیت های سال 86
 
 

 

غیر از هنر که تاج سر آفرینش است
بنیـاد هیـچ منـزلتـی پایـدار نیـــست

 با عنايت  به نوپا بودن حوزه هنري استان خراسان جنوبي  و با  توجه به عدم برخورداري از  فضاي مناسب اداري، آموزشي و محدوديت اعتبارات  و تنها با در اختيار داشتن نيروهايي جوان و پويا و با  اتکا به همياري و پشتيباني مسئولين و مديران فرهنگي و  هنرمندان استان، تا کنون  گام هاي موثري در زمينه رشد و شکوفايي فرهنگ و هنر استان برداشته است که به اختصار به برخي از آنها اشاره مي گردد.

 


                 

 

 

 

 

 
 
 
موسیقی
 
 
مشاهده: 917
مشاهده: 927
مشاهده: 480
مشاهده: 497
مشاهده: 530
مشاهده: 539
 
 
 
آفرینش های ادبی
 
 
مشاهده: 546
مشاهده: 668
مشاهده: 587
مشاهده: 560
مشاهده: 527
مشاهده: 507
 
 
 
جشنواره و نمایشگاه
 
 
مشاهده: 567
مشاهده: 497
مشاهده: 610
مشاهده: 482
مشاهده: 437
مشاهده: 507
مشاهده: 421
مشاهده: 471
مشاهده: 432
مشاهده: 1764
 
 
 
آموزش و پژوهش
 
 
مشاهده: 450
مشاهده: 562
مشاهده: 527
مشاهده: 466
مشاهده: 759
مشاهده: 603
 
 

ورود     ثبت نام
>