هنرهای تجسمی
 
 
مشاهده: 534
مشاهده: 520
مشاهده: 479
مشاهده: 536
مشاهده: 540
مشاهده: 529
 
 
 
هنرهای نمایشی
 
 
مشاهده: 544
مشاهده: 480
مشاهده: 474
مشاهده: 530
مشاهده: 589
مشاهده: 484
 
 
 
هنرهای تصویری
 
 
مشاهده: 531
مشاهده: 490
مشاهده: 438
مشاهده: 543
مشاهده: 507
مشاهده: 528
 
 
 
گزارش فعالیت های سال 86
 
 

 

غیر از هنر که تاج سر آفرینش است
بنیـاد هیـچ منـزلتـی پایـدار نیـــست

 با عنايت  به نوپا بودن حوزه هنري استان خراسان جنوبي  و با  توجه به عدم برخورداري از  فضاي مناسب اداري، آموزشي و محدوديت اعتبارات  و تنها با در اختيار داشتن نيروهايي جوان و پويا و با  اتکا به همياري و پشتيباني مسئولين و مديران فرهنگي و  هنرمندان استان، تا کنون  گام هاي موثري در زمينه رشد و شکوفايي فرهنگ و هنر استان برداشته است که به اختصار به برخي از آنها اشاره مي گردد.

 


                 

 

 

 

 

 
 
 
موسیقی
 
 
مشاهده: 894
مشاهده: 896
مشاهده: 470
مشاهده: 488
مشاهده: 518
مشاهده: 518
 
 
 
آفرینش های ادبی
 
 
مشاهده: 535
مشاهده: 638
مشاهده: 564
مشاهده: 537
مشاهده: 502
مشاهده: 483
 
 
 
جشنواره و نمایشگاه
 
 
مشاهده: 544
مشاهده: 474
مشاهده: 583
مشاهده: 459
مشاهده: 425
مشاهده: 483
مشاهده: 409
مشاهده: 460
مشاهده: 421
مشاهده: 1725
 
 
 
آموزش و پژوهش
 
 
مشاهده: 439
مشاهده: 540
مشاهده: 503
مشاهده: 452
مشاهده: 735
مشاهده: 577
 
 

ورود     ثبت نام
>