هنرهای تجسمی
 
 
مشاهده: 567
مشاهده: 553
مشاهده: 499
مشاهده: 583
مشاهده: 576
مشاهده: 564
 
 
 
هنرهای نمایشی
 
 
مشاهده: 580
مشاهده: 497
مشاهده: 491
مشاهده: 567
مشاهده: 623
مشاهده: 518
 
 
 
هنرهای تصویری
 
 
مشاهده: 571
مشاهده: 507
مشاهده: 454
مشاهده: 572
مشاهده: 532
مشاهده: 564
 
 
 
گزارش فعالیت های سال 86
 
 

 

غیر از هنر که تاج سر آفرینش است
بنیـاد هیـچ منـزلتـی پایـدار نیـــست

 با عنايت  به نوپا بودن حوزه هنري استان خراسان جنوبي  و با  توجه به عدم برخورداري از  فضاي مناسب اداري، آموزشي و محدوديت اعتبارات  و تنها با در اختيار داشتن نيروهايي جوان و پويا و با  اتکا به همياري و پشتيباني مسئولين و مديران فرهنگي و  هنرمندان استان، تا کنون  گام هاي موثري در زمينه رشد و شکوفايي فرهنگ و هنر استان برداشته است که به اختصار به برخي از آنها اشاره مي گردد.

 


                 

 

 

 

 

 
 
 
موسیقی
 
 
مشاهده: 931
مشاهده: 940
مشاهده: 486
مشاهده: 501
مشاهده: 534
مشاهده: 546
 
 
 
آفرینش های ادبی
 
 
مشاهده: 551
مشاهده: 685
مشاهده: 605
مشاهده: 573
مشاهده: 550
مشاهده: 521
 
 
 
جشنواره و نمایشگاه
 
 
مشاهده: 584
مشاهده: 512
مشاهده: 622
مشاهده: 494
مشاهده: 442
مشاهده: 519
مشاهده: 427
مشاهده: 477
مشاهده: 444
مشاهده: 1785
 
 
 
آموزش و پژوهش
 
 
مشاهده: 453
مشاهده: 572
مشاهده: 542
مشاهده: 471
مشاهده: 778
مشاهده: 612
 
 

ورود     ثبت نام
>