هنرهای تجسمی
 
 
مشاهده: 552
مشاهده: 539
مشاهده: 488
مشاهده: 556
مشاهده: 558
مشاهده: 549
 
 
 
هنرهای نمایشی
 
 
مشاهده: 564
مشاهده: 490
مشاهده: 484
مشاهده: 551
مشاهده: 607
مشاهده: 503
 
 
 
هنرهای تصویری
 
 
مشاهده: 551
مشاهده: 499
مشاهده: 447
مشاهده: 559
مشاهده: 520
مشاهده: 547
 
 
 
گزارش فعالیت های سال 86
 
 

 

غیر از هنر که تاج سر آفرینش است
بنیـاد هیـچ منـزلتـی پایـدار نیـــست

 با عنايت  به نوپا بودن حوزه هنري استان خراسان جنوبي  و با  توجه به عدم برخورداري از  فضاي مناسب اداري، آموزشي و محدوديت اعتبارات  و تنها با در اختيار داشتن نيروهايي جوان و پويا و با  اتکا به همياري و پشتيباني مسئولين و مديران فرهنگي و  هنرمندان استان، تا کنون  گام هاي موثري در زمينه رشد و شکوفايي فرهنگ و هنر استان برداشته است که به اختصار به برخي از آنها اشاره مي گردد.

 


                 

 

 

 

 

 
 
 
موسیقی
 
 
مشاهده: 914
مشاهده: 917
مشاهده: 479
مشاهده: 496
مشاهده: 529
مشاهده: 531
 
 
 
آفرینش های ادبی
 
 
مشاهده: 544
مشاهده: 664
مشاهده: 584
مشاهده: 557
مشاهده: 523
مشاهده: 503
 
 
 
جشنواره و نمایشگاه
 
 
مشاهده: 562
مشاهده: 493
مشاهده: 604
مشاهده: 478
مشاهده: 435
مشاهده: 501
مشاهده: 419
مشاهده: 469
مشاهده: 430
مشاهده: 1758
 
 
 
آموزش و پژوهش
 
 
مشاهده: 448
مشاهده: 557
مشاهده: 522
مشاهده: 464
مشاهده: 755
مشاهده: 596
 
 

ورود     ثبت نام
>