هنرهای تجسمی
 
 
مشاهده: 521
مشاهده: 510
مشاهده: 471
مشاهده: 527
مشاهده: 530
مشاهده: 520
 
 
 
هنرهای نمایشی
 
 
مشاهده: 532
مشاهده: 474
مشاهده: 466
مشاهده: 519
مشاهده: 579
مشاهده: 474
 
 
 
هنرهای تصویری
 
 
مشاهده: 520
مشاهده: 484
مشاهده: 431
مشاهده: 537
مشاهده: 501
مشاهده: 518
 
 
 
گزارش فعالیت های سال 86
 
 

 

غیر از هنر که تاج سر آفرینش است
بنیـاد هیـچ منـزلتـی پایـدار نیـــست

 با عنايت  به نوپا بودن حوزه هنري استان خراسان جنوبي  و با  توجه به عدم برخورداري از  فضاي مناسب اداري، آموزشي و محدوديت اعتبارات  و تنها با در اختيار داشتن نيروهايي جوان و پويا و با  اتکا به همياري و پشتيباني مسئولين و مديران فرهنگي و  هنرمندان استان، تا کنون  گام هاي موثري در زمينه رشد و شکوفايي فرهنگ و هنر استان برداشته است که به اختصار به برخي از آنها اشاره مي گردد.

 


                 

 

 

 

 

 
 
 
موسیقی
 
 
مشاهده: 885
مشاهده: 878
مشاهده: 462
مشاهده: 478
مشاهده: 507
مشاهده: 507
 
 
 
آفرینش های ادبی
 
 
مشاهده: 527
مشاهده: 627
مشاهده: 554
مشاهده: 528
مشاهده: 491
مشاهده: 470
 
 
 
جشنواره و نمایشگاه
 
 
مشاهده: 528
مشاهده: 463
مشاهده: 569
مشاهده: 449
مشاهده: 416
مشاهده: 473
مشاهده: 402
مشاهده: 454
مشاهده: 413
مشاهده: 1705
 
 
 
آموزش و پژوهش
 
 
مشاهده: 431
مشاهده: 525
مشاهده: 489
مشاهده: 440
مشاهده: 723
مشاهده: 565
 
 

ورود     ثبت نام
>