هنرهای تجسمی
 
 
مشاهده: 548
مشاهده: 535
مشاهده: 487
مشاهده: 551
مشاهده: 553
مشاهده: 543
 
 
 
هنرهای نمایشی
 
 
مشاهده: 558
مشاهده: 488
مشاهده: 482
مشاهده: 544
مشاهده: 602
مشاهده: 497
 
 
 
هنرهای تصویری
 
 
مشاهده: 546
مشاهده: 497
مشاهده: 445
مشاهده: 557
مشاهده: 515
مشاهده: 541
 
 
 
گزارش فعالیت های سال 86
 
 

 

غیر از هنر که تاج سر آفرینش است
بنیـاد هیـچ منـزلتـی پایـدار نیـــست

 با عنايت  به نوپا بودن حوزه هنري استان خراسان جنوبي  و با  توجه به عدم برخورداري از  فضاي مناسب اداري، آموزشي و محدوديت اعتبارات  و تنها با در اختيار داشتن نيروهايي جوان و پويا و با  اتکا به همياري و پشتيباني مسئولين و مديران فرهنگي و  هنرمندان استان، تا کنون  گام هاي موثري در زمينه رشد و شکوفايي فرهنگ و هنر استان برداشته است که به اختصار به برخي از آنها اشاره مي گردد.

 


                 

 

 

 

 

 
 
 
موسیقی
 
 
مشاهده: 908
مشاهده: 912
مشاهده: 477
مشاهده: 495
مشاهده: 527
مشاهده: 529
 
 
 
آفرینش های ادبی
 
 
مشاهده: 542
مشاهده: 658
مشاهده: 578
مشاهده: 551
مشاهده: 515
مشاهده: 498
 
 
 
جشنواره و نمایشگاه
 
 
مشاهده: 555
مشاهده: 488
مشاهده: 598
مشاهده: 472
مشاهده: 433
مشاهده: 496
مشاهده: 416
مشاهده: 467
مشاهده: 428
مشاهده: 1750
 
 
 
آموزش و پژوهش
 
 
مشاهده: 447
مشاهده: 553
مشاهده: 517
مشاهده: 462
مشاهده: 749
مشاهده: 590
 
 

ورود     ثبت نام
>