هنرهای تجسمی
 
 
مشاهده: 561
مشاهده: 547
مشاهده: 492
مشاهده: 569
مشاهده: 568
مشاهده: 557
 
 
 
هنرهای نمایشی
 
 
مشاهده: 573
مشاهده: 494
مشاهده: 488
مشاهده: 560
مشاهده: 616
مشاهده: 511
 
 
 
هنرهای تصویری
 
 
مشاهده: 566
مشاهده: 503
مشاهده: 451
مشاهده: 564
مشاهده: 525
مشاهده: 557
 
 
 
گزارش فعالیت های سال 86
 
 

 

غیر از هنر که تاج سر آفرینش است
بنیـاد هیـچ منـزلتـی پایـدار نیـــست

 با عنايت  به نوپا بودن حوزه هنري استان خراسان جنوبي  و با  توجه به عدم برخورداري از  فضاي مناسب اداري، آموزشي و محدوديت اعتبارات  و تنها با در اختيار داشتن نيروهايي جوان و پويا و با  اتکا به همياري و پشتيباني مسئولين و مديران فرهنگي و  هنرمندان استان، تا کنون  گام هاي موثري در زمينه رشد و شکوفايي فرهنگ و هنر استان برداشته است که به اختصار به برخي از آنها اشاره مي گردد.

 


                 

 

 

 

 

 
 
 
موسیقی
 
 
مشاهده: 923
مشاهده: 931
مشاهده: 483
مشاهده: 499
مشاهده: 532
مشاهده: 541
 
 
 
آفرینش های ادبی
 
 
مشاهده: 548
مشاهده: 674
مشاهده: 593
مشاهده: 565
مشاهده: 538
مشاهده: 514
 
 
 
جشنواره و نمایشگاه
 
 
مشاهده: 572
مشاهده: 502
مشاهده: 615
مشاهده: 486
مشاهده: 439
مشاهده: 511
مشاهده: 423
مشاهده: 473
مشاهده: 435
مشاهده: 1769
 
 
 
آموزش و پژوهش
 
 
مشاهده: 451
مشاهده: 566
مشاهده: 531
مشاهده: 468
مشاهده: 765
مشاهده: 606
 
 

ورود     ثبت نام
>