هنرهای تجسمی
 
 
مشاهده: 540
مشاهده: 528
مشاهده: 483
مشاهده: 544
مشاهده: 546
مشاهده: 536
 
 
 
هنرهای نمایشی
 
 
مشاهده: 550
مشاهده: 484
مشاهده: 478
مشاهده: 537
مشاهده: 595
مشاهده: 490
 
 
 
هنرهای تصویری
 
 
مشاهده: 539
مشاهده: 494
مشاهده: 442
مشاهده: 550
مشاهده: 511
مشاهده: 535
 
 
 
گزارش فعالیت های سال 86
 
 

 

غیر از هنر که تاج سر آفرینش است
بنیـاد هیـچ منـزلتـی پایـدار نیـــست

 با عنايت  به نوپا بودن حوزه هنري استان خراسان جنوبي  و با  توجه به عدم برخورداري از  فضاي مناسب اداري، آموزشي و محدوديت اعتبارات  و تنها با در اختيار داشتن نيروهايي جوان و پويا و با  اتکا به همياري و پشتيباني مسئولين و مديران فرهنگي و  هنرمندان استان، تا کنون  گام هاي موثري در زمينه رشد و شکوفايي فرهنگ و هنر استان برداشته است که به اختصار به برخي از آنها اشاره مي گردد.

 


                 

 

 

 

 

 
 
 
موسیقی
 
 
مشاهده: 902
مشاهده: 904
مشاهده: 474
مشاهده: 492
مشاهده: 522
مشاهده: 522
 
 
 
آفرینش های ادبی
 
 
مشاهده: 539
مشاهده: 646
مشاهده: 571
مشاهده: 544
مشاهده: 508
مشاهده: 490
 
 
 
جشنواره و نمایشگاه
 
 
مشاهده: 552
مشاهده: 482
مشاهده: 590
مشاهده: 466
مشاهده: 429
مشاهده: 490
مشاهده: 413
مشاهده: 464
مشاهده: 425
مشاهده: 1736
 
 
 
آموزش و پژوهش
 
 
مشاهده: 443
مشاهده: 546
مشاهده: 510
مشاهده: 457
مشاهده: 741
مشاهده: 585
 
 

ورود     ثبت نام
>