هنرهای تجسمی
 
 
مشاهده: 523
مشاهده: 512
مشاهده: 473
مشاهده: 529
مشاهده: 532
مشاهده: 522
 
 
 
هنرهای نمایشی
 
 
مشاهده: 534
مشاهده: 476
مشاهده: 468
مشاهده: 521
مشاهده: 581
مشاهده: 476
 
 
 
هنرهای تصویری
 
 
مشاهده: 523
مشاهده: 486
مشاهده: 433
مشاهده: 539
مشاهده: 503
مشاهده: 520
 
 
 
گزارش فعالیت های سال 86
 
 

 

غیر از هنر که تاج سر آفرینش است
بنیـاد هیـچ منـزلتـی پایـدار نیـــست

 با عنايت  به نوپا بودن حوزه هنري استان خراسان جنوبي  و با  توجه به عدم برخورداري از  فضاي مناسب اداري، آموزشي و محدوديت اعتبارات  و تنها با در اختيار داشتن نيروهايي جوان و پويا و با  اتکا به همياري و پشتيباني مسئولين و مديران فرهنگي و  هنرمندان استان، تا کنون  گام هاي موثري در زمينه رشد و شکوفايي فرهنگ و هنر استان برداشته است که به اختصار به برخي از آنها اشاره مي گردد.

 


                 

 

 

 

 

 
 
 
موسیقی
 
 
مشاهده: 887
مشاهده: 884
مشاهده: 465
مشاهده: 481
مشاهده: 509
مشاهده: 509
 
 
 
آفرینش های ادبی
 
 
مشاهده: 529
مشاهده: 629
مشاهده: 556
مشاهده: 530
مشاهده: 493
مشاهده: 472
 
 
 
جشنواره و نمایشگاه
 
 
مشاهده: 534
مشاهده: 465
مشاهده: 572
مشاهده: 451
مشاهده: 418
مشاهده: 475
مشاهده: 405
مشاهده: 456
مشاهده: 415
مشاهده: 1711
 
 
 
آموزش و پژوهش
 
 
مشاهده: 433
مشاهده: 527
مشاهده: 491
مشاهده: 448
مشاهده: 725
مشاهده: 568
 
 

ورود     ثبت نام
>