تاریخ تطبیقی هنر
13:22 عصر ۱۳۹۲/۹/۱۱
رساله در بیان موسیقی شرقی و مقایسه آن با موسیقی اروپایی
رساله در بیان موسیقی شرقی و مقایسه آن با موسیقی اروپایی
مؤلف آن، شارل فُنتُن ..
12:24 عصر ۱۳۹۱/۴/۷
موسیقی رمضان در ایران
موسیقی رمضان در ایران
ازمیان رفتن ساختار زندگی روستاییی و کوچ روستائیان ...
11:31 صبح ۱۳۹۰/۱۲/۴
تئوری موسیقی
تئوری موسیقی
تئوری موسیقی مباحثی است سیستماتیک ...
13:37 عصر ۱۳۹۰/۷/۱۶
موسیقی حماسی ایران
موسیقی حماسی ایران
گزیده مقالات اساتید ...
12:50 عصر ۱۳۹۰/۷/۷
آموزش تئوری موسیقی
آموزش تئوری موسیقی
تمرین های صدا سازی ...
11:33 صبح ۱۳۹۰/۶/۲۴
مجموعه دایره المعارف سازهای ایران
مجموعه دایره المعارف سازهای ایران
...بهترین کتاب سازشناسی سال در جهان .
10:15 صبح ۱۳۹۰/۱/۲۵
 
 

ورود     ثبت نام