143524
  ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
همت خانه سرود حوزه هنری خراسان جنوبی
اولین کارگاه اموزشی سرود در شهرستان سرایان برگزار شد
صبح امروز اولین کارگاه اموزشی سرود در شهرستان سرایان به همت خانه سرود حوزه هنری استان و اموزش و پرورش استان برگزار شد
   
صبح امروز  اولین کارگاه اموزشی سرود در شهرستان سرایان به همت خانه سرود حوزه هنری استان و اموزش و پرورش استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی حوزه هنری خراسان جنوبی این کارگاه سه شنبه ٢۶ دی ماه در کانون فرهنگی هنری بعثت این شهرستان برای  معاونین و مربیان پرورشی به مدت ٢ساعت برگزار شد

بر اساس این گزارش  در این کارگاه آموزشی مفاهیم پایه ای موسیقی  و مراحل ،تشکیل ،تست و تمرین گروه  های سرود  و تحلیل اثار گروه های  سرود استان و گروه های کشوری   به بحث و بررسی گذاشته شد